Επίτοκος με Σακχαρώδη Διαβήτη στην αίθουσα τοκετού. Ο προβληματισμός του Γυναικολόγου | Π. Σύριος